Czy warto startować w przetargach fotowoltaicznych?

Czy warto startować w przetargach fotowoltaicznych?

Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa i wzrost cen energii elektrycznej, fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością. Rozwój branży wpłynął też na zwiększenie konkurencji. Firmy zajmujące się instalacjami fotowoltaicznymi mogą brać udział w dedykowanym im przetargach. Są one efektywną formą pozyskiwania nowych klientów. Najwięcej zapytań ofertowych i przetargów pojawia się w okresie wiosenno-letnim, natomiast podczas jesieni i zimy jest ich na ogół o wiele mniej.

Co zrobić, by wziąć udział w przetargach fotowoltaicznych?

Rynek zamówień publicznych jest dostępny dla każdego wykonawcy. Według ustawy poszanowane muszą zostać określone zasady. Zalicza się do nich:

  • zasadę równego traktowania wykonawców,
  • zasadę zapewnienia uczciwej konkurencji,
  • zasadę bezstronności i obiektywizmu,
  • zasadę legalizmu,
  • zasadę pisemności postępowania,
  • zasadę pierwszeństwa trybów przetargowych.

Reguły te pozwalają wziąć udział w przetargach każdemu wykonawcy, który spełni wymogi zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Warto pamiętać, że na etapie składania oferty i podpisywania umowy mogą pojawić się pewne koszty, m.in. te związane z zakupem podpisu kwalifikowanego, wpłaceniem wadium i przygotowaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie wszystkie zamówienia wymagają podpisu elektronicznego. Dotyczy on jednak tych, których wartość przekracza progi unijne. Również wadium i zabezpieczenie wymagane są jedynie w części zamówień. Ich wartości są różne w zależności od konkretnego zamówienia.

Jakie przetargi fotowoltaiczne są spotykane na rynku?

Przetargi fotowoltaika cechują się dużą różnorodnością. Dzielą się one na trzy główne grupy:

  • przetargi jednostek publicznych dla mieszkańców i jednostek organizacyjnych JST,
  • przetargi na farmy fotowoltaiczne,
  • zapytania przedsiębiorstw.

Pierwsze z nich obejmują przetargi publikowane przez urzędy gmin, starostwa powiatowe, wojewodów, jednostki skarbu Państwa, nadleśnictwa i inne podmioty finansowane ze środków publicznych. Przetargi z tej grupy pojawiają się najczęściej. To większe zlecenia dotyczące najczęściej mikroinstalacji montowanych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. W przetargach na farmy fotowoltaiczne można spodziewać się najmniejszej konkurencji. Jest to związane z faktem, że farmy dopiero zaczynają zyskiwać popularność. Postępowania wszczynane przez przedsiębiorstwa na ogół wiążą się z bardzo niskimi kosztami startowymi, a niekiedy ich całkowitym brakiem. Dają one szansę na zdobycie sporego doświadczenia i uzyskanie dochodów, dotyczą nieco większych zleceń. Ogłoszenia z tej grupy są dosyć często spotykane.

Czy branie udziału w przetargach fotowoltaicznych jest opłacalne?

Duża liczba wykonawców biorących udział w przetargach może być najlepszym potwierdzeniem na to, że rozwiązanie to jest opłacalne. Wiąże się ono m.in. ze zdobyciem nowych kontaktów, a także poleceń w przyszłości. Zapewnia lepszą pozycję w negocjacji z dostawcami materiałów. Przetargi dają biorącym w nich udział jednostkom możliwość oferowania dodatkowych płatnych usług i generowania obrotu. Ponadto wykonawcy mogą uzyskać cenne referencje pozwalające na startowanie w następnych postępowaniach. Dzięki temu ograniczą też wydatki na marketing. Firmy fotowoltaiczne zyskują szansę na rozszerzenie swojego portfolio i zwiększenie rozpoznawalności. To bardzo ważna kwestia w czasach, w których konkurencja na rynku rośnie z roku na rok.