Gdzie szukać przetargów na usługi ochrony?

Na usługi ochrony mienia i osób istnieje obecnie duże zapotrzebowanie w wielu jednostkach administracji publicznej. Firmy ochroniarskie są zatrudniane do pilnowania bezpieczeństwa i obsługi systemu monitoringu na terenie wybranych nieruchomości. Kamery muszą zostać właściwie rozmieszczone, aby obejmowały wszystkie ważne punkty, a pracownicy powinni regularnie robić obchody i sprawdzać, czy zabezpieczenia funkcjonują prawidłowo. A gdzie można znaleźć przetargi na usługi ochrony i jak wziąć w nich udział?