Wszystko, co warto wiedzieć na temat przetargów medycznych

Wszystko, co warto wiedzieć na temat przetargów medycznych

W branży medycznej bardzo często organizowane są przetargi, w których mogą brać udział wszelkie firmy spełniające odgórnie ustalone warunki. Przedmiotem jest w tym przypadku realizacja określonej usługi albo zakup jakiegoś towaru (np. specjalistycznego sprzętu). W omawianym procesie zawsze uczestniczą dwie strony – zamawiający oraz wykonawca.

Idealne rozwiązanie dla ambitnych przedsiębiorstw

W branży medycznej bardzo często organizowane są przetargi, w których mogą brać udział wszelkie firmy spełniające odgórnie ustalone warunki

Przetargi medyczne ogłaszane są zazwyczaj na konserwację bądź naprawę urządzeń szpitalnych, dostawę asortymentu medycznego lub przeprowadzenie wybranych świadczeń zdrowotnych. Nierzadko dotyczą też okresowego serwisowania aparatury (przeglądów technicznych), czynności typowo pielęgniarskich, usług gospodarczo-opiekuńczych, leczenia więźniów w placówkach penitencjarnych, świadczeń z zakresu kardiochirurgii lub transplantologii, asystowania przy osobach niepełnosprawnych czy nawet działań marketingowych mających na celu przyciągnięcie pacjentów do szpitala, przychodni, ośrodka prywatnego, ewentualnie innej placówki. Każdy podmiot biorący udział w takim przetargu musi być oczywiście w stanie spełnić niezbędne wymagania zleceniodawcy. To podstawowy warunek osiągnięcia sukcesu. Dodajmy, że przydatne informacje odnośnie organizowanego przetargu podawane są najczęściej w budynkach instytucji państwowych, Biuletynie Zamówień Publicznych albo na witrynie internetowej zamawiającego.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Wyróżniamy przetargi medyczne nieograniczone i ograniczone. Te pierwsze uprawniają do wzięcia udziału wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych danym zleceniem i jednocześnie spełniających kryteria. Drugie z kolei polegają na składaniu wniosków wyłącznie przez konkretnych kandydatów dopuszczonych do konkursu (dokładnie zweryfikowanych, wyłonionych na etapie prekwalifikacji). W obu przypadkach obowiązuje zasada konkurencyjności. Kluczowe znaczenie ma dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak choćby odpis z KRS, zaświadczenie REGON (https://pl.wikipedia.org/wiki/REGON) i NIP, kopia sprawozdania finansowego za zeszły rok, potwierdzenie niezalegania z podatkami w Urzędzie Skarbowym czy referencje od poprzednich kontrahentów. Ponadto należy:

Wyróżniamy przetargi medyczne nieograniczone i ograniczone

  • precyzyjnie wskazać model oferowanego urządzenia lub wyczerpująco określić charakter usługi 
  • odpowiedzieć rzetelnie na pytania ze strony zamawiającego (najlepiej w formie pisemnej)
  • dopilnować wyznaczonych terminów.

Po stronie organizatora przetargu leży natomiast drobiazgowe przygotowanie specyfikacji i warunków zamówienia, a także zamieszczenie oferty w dobrze widocznych miejscach.