Przetargi budowlane. Kto może w nich brać udział?

Przetargi budowlane. Kto może w nich brać udział?

Wiele firm budowlanych znaczną część swoich dochodów osiąga, wygrywając przetargi budowlane i realizując prace określone w przetargu. Nie każda firma jednak może brać udział w przetargu budowlanym, nie każda też może go wygrać. Jakie kryteria trzeba spełnić, by mieć szanse na wygranie przetargu budowlanego?

Kompletna dokumentacja przetargowa i niska cena za wykonanie prac

Wiele firm budowlanych znaczną część swoich dochodów osiąga, wygrywając przetargi budowlane i realizując prace określone w przetargu

W większości przetargów wygrywa firma, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie prac. Są jednak przetargi, w których oferty oceniane są nieco inaczej. Koszt prac jest zaś tylko jednym z kilku kryteriów wyboru firmy. Przed wzięciem udziału w przetargu trzeba więc się dokładnie zapoznać z jego warunkami i przygotować ofertę, która może zostać oceniona jako bardzo dobra. Oczywiście sporządzając ofertę nikt nie ma wpływu na inne, dlatego sporządzając nawet najlepszą, zawsze można przegrać, ponieważ ktoś przedstawił jeszcze korzystniejszą. Z tym się trzeba liczyć.

Aby mieć szanse na wygranie przetargu, trzeba złożyć kompletną dokumentację przetargową, zgodną z wymaganiami. Błędy w dokumentacji, braki formalne, a także inne – podobne – braki bardzo często skutkują odrzuceniem oferty już na etapie badania jej zgodności warunkami przetargu. Mało która instytucja wzywa do skorygowania błędów. Jeśli w danym przetargu żadna z ofert – z różnych powodów – nie spełnia wymagań, przetarg najczęściej jest anulowany i rozpisywany jeszcze raz.

Ocena firmy ma znaczenie

W wielu przetargach oceniane są nie tylko oferty, ale i same firmy, które biorą w nich udział

W wielu przetargach oceniane są nie tylko oferty, ale i same firmy, które biorą w nich udział. Pod uwagę jest brana między innymi płynność finansowa firmy (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-analiza-wskaznikowa-przedsiebiorstwa-wskazniki-plynnosci), określony poziom zatrudnienia, czy też to, czy firma posiada odpowiednie narzędzia, maszyny czy pojazdy, dzięki którym będzie mogła zrealizować zlecenie. Takie ograniczenia mają na celu wykluczenie firm, które nie zrealizują prac lub od razu będą szukać podwykonawców. Rozważając start w takich przetargach jak przetargi budowlane, trzeba mieć to na uwadze. Nawet super oferta złożona przez firmę, która zostanie źle oceniona, bez wątpienia nie będzie wzięta pod uwagę. Wygra inny oferent. Nawet ten, który zaoferował wyższą cenę za zrealizowanie zlecenia, ale spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji przetargowej.

Po wygraniu przetargu oczywiście konieczne jest podpisanie stosownej umowy na wykonanie prac i podjęcie działań. Warto oczywiście działać zgodnie z umową, a szczególnie z terminami w niej przewidzianymi. Przekroczenie terminu zakończenia prac może bowiem skutkować bardzo wysokimi karami finansowymi.