Zabezpieczenia sieci firmowych

Zabezpieczenia sieci firmowych

Systemy zabezpieczenia danych w firmach są różne. Najczęściej opierają się na specjalnej wewnętrznej sieci, której zadaniem jest przekazywanie i magazynowanie danych wrażliwych. Te zapisywane są na wewnętrznym serwerze, na którym przeprowadzane są też operacje autoryzacji poszczególnych użytkowników i komputerów. Jednak w obecnych czasach coraz częściej mamy konieczność wystawiania części danych na dostęp online, z uwagi na pracę zdalną. Czy da się to wykonać bez konieczności narażania bezpieczeństwa?

Wymiana starych urządzeń

By mieć pewność, że z internetu nie dojdzie do ataku na firmową sieć wewnętrzną, powinny być one fizycznie oddzielone od siebie. Nie wystarczy tylko inne adresowanie, konieczne są odrębne routery i switche, które będą stanowić odpowiednią barierę. Ważne jest również posiadanie nowoczesnego sprzętu serwerowego, który umożliwia szyfrowanie danych w locie, co jest znacznie bezpieczniejsze od przesyłania ich w postaci czystego tekstu. Zamówienia publiczne IT które składają duże firmy najczęściej dotyczą właśnie powyższego aspektu. Z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu można stworzyć w serwerowni odpowiedni odrębny dział komputerów, które będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do transmisji danych przez internet. Jeżeli doszłoby do zaatakowania tej części sieci, włamywacz nie będzie w stanie przeniknąć do sieci wewnętrznej, która zawiera najbardziej cenne dla przedsiębiorstwa dane. Są to między innymi projekty, czy też dane wrażliwe kontrahentów i pracowników.

Monitorowanie nietypowej aktywności

Nie tylko samo odpieranie ataków jest istotne, ale również zapobieganie im. Można to osiągnąć poprzez stałe monitorowanie aktywności użytkowników zdalnych. Jeżeli jakakolwiek aktywność zaczyna wzbudzać podejrzewania, system dostępu online może zostać natychmiastowo wyłączony, wraz z powiadomieniem administratora. Ten podejmie decyzję czy doszło do próby ataku, a w konsekwencji powiadomi odpowiednie służby i zdecyduje czy uruchomić ponownie system dostępowy. Jeżeli sprawdzimy jakie zamówienia publiczne IT dotyczące bezpieczeństwa sieci pojawiają się obecnie najczęściej, to będą one dotyczyły właśnie tego typu kwestii. W czasach, gdy coraz więcej pracowników przechodzi na pracę zdalną lub też zabiera część niedokończonych zadań do domu, korzystanie z internetu dla przesyłu informacji jest koniecznością. By było to bezpieczne, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków, takich jak powyższe. Warto również używać profesjonalnego oprogramowania antywirusowego oraz zapór sieciowych.